ПЛАНИРАЊЕ И БУЏЕТИРАЊЕ У ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ УСТАНОВАМА  одржаног 26.09.2023.

Предметни наставник: Проф.др Срђан Лалић

Каровић Алден  6 (шест)

Црномат Дејан  6 (шест)

Миливојевић Катарина  6 (шест)