Студијски програм ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Прва година (I семестар)

– Антропомоторика 1 Проф.др Тијана Перовић tijanaffvis@gmail.com

– Одбојка 1 Проф.др Валдан Савић vladan.savic@ffvis.ues.rs.ba

– Теорија физичке културе 1

Проф.др Љубо Милићевић ljubo.milicevic@ffvis.ues.rs.ba

-Педагогија Проф.др Далиборка Шкипина

Социологија са социологијим спорта Проф.др Биљана Милошевић Шошо milosevic_biljana@yahoo.com

-Енглески језик Проф.др Маја Кујунџић  maja.kujundzic@ffuis.edu.ba

Функционална анатомија Проф.др Горан Васић Goravas@yahoo.com

           Мр Бојан Павловић bojan.pavlovic@ffvis.ues.rs.ba

Вјежбе обкиловања Проф.др Љубо Милићевић  ljubo.milicevic@ffvis.ues.rs.ba


Прва година (II семестар)

– Антропомоторика 2 Проф.др Тијана Перовић tijanaffvis@gmail.com

– Одбојка 2 Проф.др Валдан Савић vladan.savic@ffvis.ues.rs.ba

– Теорија физичке културе 2 Проф.др Љубо Милићевић ljubo.milicevic@ffvis.ues.rs.ba

– Психологија Проф.др Бојана Маринковић bojana.marinkovic@ff.ues.rs.ba

– Биомеханика Проф.др Дејан Гојковић dejan.gojkovic@ffvis.ues.rs.ba

– Информатика и рачунарствоПроф.др Данимир Мандић milan.zelenovic@ffvis.ues.rs.ba

– Фитнес Проф.др Борислав Цицовић sara.lucic@ffvis.ues.rs.ba


Друга година (III семестар)

Физиологија спорта  Проф.др Горан Васић Goravas@yahoo.com

 Мр Бојан Павловић bojan.pavlovic@ffvis.ues.rs.ba

– Рукомет 1 Проф.др Синиша Каришик sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

– Пливање 1 Проф.др Миломир Тривун milomir.trivun@ffvis.ues.rs.ba

– Спортска гимнастика 1

Проф.др Далибор Фулурија dalibor.fulurija@ffvis.ues.rs.ba

– Теорија спортског тренинга 1 Доц.др Славко Драгосављевић tk.srbac@hotmail.com

– Фудбал 1 Доц.др Радомир Пржуљ radomir.przulj@ffvis.ues.rs.ba

Превенција постуралних поремећаја тијела Проф.др Дејан Гојковић dejan.gojkovic@ffvis.ues.rs.ba


Друга година (IVсеместар)

– Спортска медицина Проф.др Горан Васић Goravas@yahoo.com

 Мр Бојан Павловић bojan.pavlovic@ffvis.ues.rs.ba

– Рукомет 2 Проф.др Синиша Каришик sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba

– Пливање 2 Проф.др Миломир Тривун milomir.trivun@ffvis.ues.rs.ba

– Спортска гимнастика 2 Проф.др Далибор Фулурија dalibor.fulurija@ffvis.ues.rs.ba

– Фудбал 2 Доц.др Радомир Пржуљ radomir.przulj@ffvis.ues.rs.ba

– Теорија спортског тренинга 2 Доц.др Славко Драгосављевић tk.srbac@hotmail.com

– Аеробик Проф.др Тијана Перовић  tijanaffvis@gmail.com


Трећа година (V семестар)

– Атлетика 1 Проф.др Ратко Павловић ratko.pavlovic@ffvis.ues.rs.ba

– Борилачки спортови 1 Проф.др Борислав Цицовић borislav.cicovic@ffvis.ues.rs.ba

– Корективна гимнастика 1 Проф.др Дејан Гојковић dejan.gojkovic@ffvis.ues.rs.ba

– Кошарка 1 Проф.др Дејан Ћеремиџић dejan.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

Зимски спортови 1 Проф.др Синиша Каришик sinisa.karisik@ffvis.ues.rs.ba


Трећа година (VI семестар)

– Атлетика 2 Проф.др Ратко Павловић ratko.pavlovic@ffvis.ues.rs.ba

– Борилачки спортови 2 Проф.др Борислав Цицовић borislav.cicovic@ffvis.ues.rs.ba

– Корективна гимнастика 2 Проф.др Дејан Гојковић dejan.gojkovic@ffvis.ues.rs.ba

– Активности у природи Доц.др Бојан Бјелица bojan.bjelica@ffvis.ues.rs.ba

– Кошарка 2 Проф.др Дејан Ћеремиџић dejan.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba


Четврта година (VII семестар)

Методика физичког васпитања 1 Доц.др Љубица Милановић milanoviclj85@gmail.com

Ритмичка гимнастика и плес 1  Проф.др Татјана Ћеремиџић tatjana.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

– Спортска рекреација 1  Доц.др Бојан Бјелица bojan.bjelica@ffvis.ues.rs.ba

-Менаџмент у спорту 1  Проф.др Срђан Лалић srdjan.lalic.efb@gmail.com

-Методолофија истраживања у физичком васпитању 1  Проф.др Верољуб Станковић  veroljub.stankovic@pr.ac.rs

 


Четврта година (VIII семестар)

-Методика физичког васпитања 2 Доц.др Радомир Пржуљ radomir.przulj@ffvis.ues.rs.ba

Ритмичка гимнастика и плес 2  Проф.др Татјана Ћеремиџић tatjana.ceremidzic@ffvis.ues.rs.ba

– Спортска рекреација 2  Доц.др Бојан Бјелица bojan.bjelica@ffvis.ues.rs.ba

-Менаџмент у спорту 2  Проф.др Срђан Лалић srdjan.lalic.efb@gmail.com

-Методолофија истраживања у физичком васпитању 2  Проф.др Верољуб Станковић  veroljub.stankovic@pr.ac.rs