PRAVILA PISANJA SEMINARSKOG RADA

            Seminarski rad se radi individualno i mora biti prikaz originalnog ili preglednog naučnog rada iz oblasti na koju se odnosi (predmet). Rad treba da je obima od tri do šest (maksimalno) strana kucanog teksta, formata A4, pisan na računaru u fontu Times New Roman, veličine 12, prored 1.5, predat u pisanoj formi. Rad treba da sadrži (ukupno 10 strana):

  1. Naslovna strana
  2. Sadržaj
  3. Uvod (u jednoj rečenici na kraju uvodnog dela napisati cilj rada)
  4. Glavni deo vezan za temu (metod, rezultati, diskusija odabranog članka)
  5. Zaključak (svojim rečima)
  6. Literatura (novijeg datuma, poslednjih 10 godina, nema navođenja sajtova)

Prvi kriterijum vrednovanja odnosi se na strukturu/formu (max 3 boda), koja podrazumeva: urednost i pismenost (greške u kucanju, prelom teksta, besmislene rečenice, neadekvatni izrazi…); strukturiranost (naslovna strana, sadržaj, zaključak i literatura se pišu na posebnim stranama, ne ulaze u obim rada); povezanost teme, sadržaja, ideje ili pretpostavke, kojima je rad posvećen, sa gradivom iz predmeta.

Drugi kriterijum odnosi se na sadržaj (max 3 boda), odnosno na: smislenu analizu i povezivanje ideje, teme, sadržaja ili pretpostavke sa problemima, istraživanjima i teorijskim shvatanjima; pravilno korišćenje pojmova uopšte (opšta kultura); posebno pravilno poznavanje i korišćenje medicinskih pojmova.

Treći kriterijum počiva na slobodnoj proceni (max 4 boda) i odnosi se na samostalnost i originalnost pisanog rada.

Prepisivanje (plagijatorstvo) se ne ocenjuje.

                                                                                               Prof.dr Goran Vasić